نام
ایمیل
 • برگ در انتهاي زوال مي افتد و سيب در ابتداي كمال پس بيانديش چگونه خواهي افتاد همانند برگي زرد يا سيبي سرخ.
 • اگركسی اشتباه كردآن رابه پوشان (مثل شب)
 • اگرمی خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه ) مولانا
 • کافیست به آنچه در آرزویش هستید اعتقاد داشته باشید و خود را سزاوار آن بدانید.
 • نزدیکترین حالات بنده به پروردگارت حالت سجده است . امام صادق علیه السلام
 • فراموش نکن قطاري که از ريل خارج شده ممکن است آزاد باشد ولي راه به جائي نخواهد بر د ...
 • قابلیت انعطاف داشته باشید، تنها همین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهید موفقیت شما را تضمین میکند.
 • هرگز مگذار که خنده تو باعث گریه دیگری شود.
 • باران رحمت خدا همیشه می بارد تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم !
 • در برابر انتقادات اگر نادرست بود بی اعتنا باش/اگر غیر منصفانه بود عصبانی نشوید/اگر از روی نادانی بود لبخند بزنید /اگر عادلانه بود از آن درس بگیرید
 • از زندگی خود لذت ببر بدون آن که آن را با زندگی دیگران مقایسه کنی
 • آدم موثر و اثربخش کسی است که آینده اش رو می سازد نه این که آن را پیش بینی کند.
 • گشاده دست باش ،جاری باش ،كمك كن (مثل رود)
 • چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی مثل من باش
 • پيروزي آن نيست كه هرگز زمين نخوري، آنستكه بعداز هر زمين خوردني برخيزي.
 • سعادت دیگران بخش مهمی از خوشتبختی ماست.
 • دو چیز را همیشه فراموش کن: اول به کسی خوبی کردی، دوم کسی به تو بدی کرده.
 • بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد . امام حسین علیه السلام
 • صبوری گذشتن از حق خود نیست بلکه تلاشی برای دوباره رسیدن است

1. آتش نشاني- 125-222222-112- ميدان شهدا
2.
اداره كل ارشاد اسلامي- 94001- خيابان انقلاب اسلامي
3.
اداره كل پست- 9-96001- خيابان عدل خميني
4.
اداره كل آگاهي- 3-3411081- بلوارجمهوري اسلامي
5.
سازمان آموزش و پرورش خراسان- 9-225461- خيابان امام خميني، ايستگاه سراب
6.
روابط عمومي سازمان- 2222102- خيابان امام خميني، ايستگاه سراب
7.
استانداري- 9-8595051- خيابان انقلاب اسلامي
8.
اطلاعات پرواز فرودگاه- 7-3419955-
9.
اطلاعات راه آهن- 2251555-2224681-
10.
اطلاعات راه ها- 3411000- انتهاي نخريسي اداره كل راه و ترابري
11.
اطلاعات سپاه- 114-113- ستاد خبري
12.
اطلاعات تلفن- 118-
13.
بنياد جانبازان- 5-801023- كوهسنگي
14.
پايانه مسافربري- 6-99001- انتهاي خيابان امام رضا(ع)
15.
پايگاه هاي مركزي راهنماي زائر- 8514171-
16.
سازمان اتوبوسراني- 3-8401001- -
17.
سازمان ايرانگردي و جهانگردي- 3-2217001- بلوار مدرس
18.
شهرداري مشهد- 2222177-2221007- ميدان شهدا
19.
ستاد اسكان فرهنگيان- 8547050- خيابان امام رضا، خيابان دانش
20.
بانك تجارت مركزي- 2222847- چهارراه خسروي
21.
بانك رفاه مركزي- 8-2259826- ميدان بيت المقدس
22.
بانك سپه مركزي- 5-2220001- ميدان شهدا، خيابان شيرازي
23.
بانك صادرات مركزي- 5-2220831- خيابان امام خميني
24.
بانك مسكن مركزي- 9-2254156- خيابان چمران ، ابتداي جنت
25.
بانك مركزي ملت- 225005- خيابان خسروي، جنب مسجد شهدا
26.
شعبه مركزي بانك ملي- 9-2225031- خيابان امام خميني
27.
شعبه مركزي بانك كشاورزي- 2222175- خيابان جنت
28.
بانك صنعت و معدن- 8678048-8680790- -
29.
فوريتهاي پزشكي- 7630020 و 115- اورژانس مشهد
30.
حرم مطهر- 2-2258001- حرم مطهر
31.
پليس- 110- -
32.
ستاد مسافربري- 47033- -
33.
كميته اسكان زائرين- 820208- -
34.
تصادفات- 197- -
35.
دادگستري- 9-2222151- بلوار مدرس
36.
بنياد شهيد- 9-560039- بلوار مدرس
37.
نيروي انتظامي- 7-2222001- -
38.
بازرسي ونظارت برقيمتها- 124- -
39.
اداره اماكن- 52100-58800-
40.
سازمان صدا وسيما- 9-803001- ميدان صدا و سيما
41.
موزه- 2229970- حرم مطهر
42.
راهنمايي و رانندگي- 4-810012- ميدان راهنمايي
43.
معاونت پليس راه- 3412500- روبروي شهرك ابوذر
44.
تاكسي بي سيم- 129- -
45.
تاكسي بي سيم- 8549944-8549944- -
46.
خدمات تلفني پست- 8549944-193- خيابان امام خميني
47.
روابط عمومي پست- 140- خيابان امام خميني
48.
اتفاقات آب- 199-
49.
اتفاقات گاز- 194-
50.
روابط عمومي راه و ترابري- 141-
51.
روابط عمومي شهرداري- 120- ميدان شهدا
52.
روابط عمومي مخابرات- 122- خيابان امام خميني
53.
سازمان بازرسي كل كشور- 148-
54.
ستاد خبري حفاظت اطلاعات- 116-
55.
كاربر- ارتباط تلفني شهري- 126-
56.
خرابي تلفن- 17-
57.
فرمانداري مشهد- 6-5228062- خيابان پاسداران
58.
آستان قدس رضوي- 6-222482- چهارراه شهدا
59.
ناحيه 1 آموزش و پرورش- 6-2255723- خيابان عشرت
60.
ناحيه 2 آموزش و پرورش- 8-8590827-
61.
ناحيه 3 آموزش و پرورش- 2-8592151- خيابان پاسداران
62.
ناحيه 4 آموزش و پرورش- 7-8410136- بلوار سازمان آب
63.
ناحيه 5 آموزش و پرورش- 4-3454001- پنجراه پايين خيابان
64.
ناحيه 6 آموزش و پرورش- 867001- بلوار معلم
65.
ناحيه 7 آموزش و پرورش- 4-6631301- قاسم آباد- بلوار دكتر يوسفي
66.
منطقه رضويه- 7و335و339- رضويه
67.
منطقه تبادكان- 6-7615045- تبادكان
68.
آموزشكده شهيد منتظري- 9-8481016- ميدان صدا و سيما
69.
اداره كل اقتصاد و دارايي- 5-8598041-8594945- خيابان امام خميني
70.
اداره كل اوقاف و امور خيريه- 5-8432011- خيابان سعدآباد
71.
اداره كل بازرگاني – تلفنخانه- 5-7612361-
72.
اتاق بازرگاني- 2-2252091-2216000- خيابان امام خميني
73.
امور اصناف- 7684074-
74.
مجامع امورصنفي- 8417532-8419246- بلور سازمان آب
75.
اداره كل تربيت بدني- 3-8592021- بلوار فردوسي
76.
اداره كل تعاون- 8-7621901- بلوار خيام
77.
اداره كل ثبت اسناد- 1-8681000-5-8592041- خيابان امام خميني- خيابان ثبت
78.
اداره كل ثبت احوال خراسان- 1-5015000- بلوار خيام
79.
روابط عمومي اداره ثبت احوال- 1-8685000- بلوار خيام
80.
ثبت احوال منطقه 2- 1-3430290-
81.
ثبت احوال بخش احمدآباد- 3420320-
82.
ثبت احوال منطقه 3- 7242200-8-7270707-
83.
جنگلباني مشهد- 4-8680681-
84.
جنگل نهالستان- 3415131-
85.
اداره كل دخانيات- 2-2229071- خيابان امام خميني
86.
ديوان محاسبات- 8446167-
87.
اداره كل راه و ترابري- 3412024- انتهاي خيابان نخريسي
88.
زندان- 4-8679011- بلوار صياد شيرازي
89.
سرجنگلداري كل- 8680681-
90.
فرهنگ و ارشاد اسلامي- 3-8594001- خيابان بهار- خيابان ارشاد اسلامي
91.
قند و شكر- 3-7279011- خيابان شهيد قره ني
92.
كار و امور اجتماعي- 9-8430985- ميدان فردوسي
93.
اداره كل صنايع- 5-7688091- بلوار خيام
94.
امور اجتماعي استانداري- 8590030- خيابان بهار
95.
امور سياسي استانداري- 8598262- خيابان بهار
96.
تعزيرات حكومتي- 3-7248102-
97.
كميسيون تعزيرات- 4-7271133-124-
98.
بنياد 15 خرداد- 6-7242005- ميدان عدل
99.
بنياد مسكن- 5-8685320-8597020-